Detta är Svenskt Snus

Svenskt snus är en traditionell skandinavisk tobaksprodukt som har använts som ett alternativ till tobaksrökning sedan 1700-talet. 

Modernt snus är, förenklat uttryckt, torkad tobak som pastöriserats och gjorts basiskt för att underlätta frigörandet av nikotin.

Ofta har snuset också smaksatts med naturliga aromer innan det förpackas i små portionspåsar.

Genom att placera snuset under läppen frigörs sedan nikotinet som fångas upp av munnens slemhinnor och därefter förs ut i blodomloppet.

Vanligtvis används snus genom att man placerar det under överläppen. Det fungerar dock precis lika bra att lägga sitt snus intill underläppen, om man så föredrar, och många snusare väljer därför att variera sig.

När man känner sig nöjd med sitt snus plockar man helt enkelt ut snuset ur munnen och förpassar den förbrukade prillan till papperskorgen. Beroende på hur van man är att snusa och individuell nikotintolerans varierar det hur länge man vill behålla sitt snus i munnen.

Det finns inget rätt eller fel. Vissa tar ut den efter ett par minuter, andra kan behålla den i munnen i någon timma.

Snuset placeras under läppen, varpå nikotinet sedan frigörs.

Nikotinet i snus absorberas relativt snabbt under ca. 10 minuter, varefter nikotinupptaget gradvis avtar.

Det frigörs bland annat med hjälp av munnens saliv och ungefär 10-20% av nikotinet absorberas genom munnens slemhinnor, varpå det tar sig direkt ut i blodomloppet. 

Till skillnad ifrån tobaksrökning, där nikotinet direkt absorberas genom lungorna via den skadliga röken och upphör så snart man släckt cigaretten, så fortsätter nikotinet vid snusning att absorberas på en oförändrad nivå även efter att man tagit ut sitt snus. I motsats till cigarettrökare behöver snusare därför inte heller kompensera sitt nikotinintag vid en sänkning av snusets nikotinhalt. Läs mer om tobaksrökning och hälsa här.
Vid tobaksrökning absorberas nikotinet i lungorna via den skadliga röken.

Svenskt snus består i grunden av torkad tobak som först mals ner, pastöriseras (värmebehandlas) tillsammans med salter och vatten, görs basiskt med hjälp av soda, och därefter smaksätts med naturliga råvaror eller aromer. Det som verkligen gör svenskt snus så unikt är att pastöriseringsprocessen medför att halterna av den främsta gruppen av cancerframkallande ämnen i tobak, så kallade Tobaksspecifika Nitrosaminer (TSNA), minskar dramatiskt.

Detta gör att svenskt snus verkligen särskiljer ifrån nästan alla andra orala tobaksprodukter. Idag finns det fler snusare än rökare i Skandinavien. Vetenskapliga studier visar även att snus har många positiva fördelar för folkhälsan, eftersom det inte finns någon medicinsk evidens mellan snusanvändning och någon form av cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Läs mer om snus och hälsa här.

Tobaksodling med skördade tobaksblad upphängda för torkning.
I Skandinavien är idag det vanligaste sättet att snusa genom att använda snusportioner, trots att det är en relativt modern företeelse som introducerades först på 1970-talet. Snusportionerna består endast av fuktigt snus som paketeras i en tunn pappersväv, liknande den som används för te-påsar. Snuset omsluts av pappret i en portionsmaskin innan den löds ihop i ändarna med hjälp av värmetänger. Den innehåller därför inget lim eller andra häftämnen.
Traditionellt så kramar man annars ihop sitt lösa snus till en rund liten boll som man stoppar under läppen, en så kallad ”prilla”.

Detta sätt att använda snus är fortfarande väldigt vanligt i Skandinavien, framförallt i Sverige, Norge och Finland, men nya snusare och yngre personer brukar föredra portioner som är enklare att både snusa och hantera.

I Sverige klassades snus tills nyligen som ett livsmedel och snustillverkare måste fortfarande följa Livsmedelverkets tidigare regler.

Livsmedelsverket har även konstaterat att en dosa portionssnus inte innebär några förhöjda risker för hälsan och att alla gränsvärden för oönskade ämnen i snus är desamma som för livsmedel i övrigt.

Med andra ord, de doser av nikotin som en snusare får i sig är inte skadligare än de doser av koffein som en kaffedrickare utsätter sig för. Med det sagt bör svenskt snus, precis som med alla andra njutningsmedel för vuxna, ändå användas med måtta och inte överkonsumeras.

Vill du läsa mer om svenskt snus och hälsa? Klicka här.

0
    Du har inte handlat ännu