Köpvillkor

Allmänna Villkor

Greylink Company Limited, Tax ID, 01 555 615 4898 (nedan kallat ”Haypee”) driver webbplatsen www.haypee.com (”webbplatsen”). Genom webbplatsen kan du som konsument (”kund”) handla varor direkt från Haypee. Nedan angivna allmänna köpevillkor (”Villkor”) gäller för samtliga beställningar av varor du som kund slutför på webbplatsen. Genom att slutföra din beställning godkänner du Haypee Villkor och Sekretesspolicy, samt förbinder dig att följa dem.

Greylink förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i villkoren. Ändringar publiceras på webbplatsen och gäller från och med att du som kund har accepterat villkoren genom att slutföra en ny beställning. Då Haypee äger rätt att ändra dessa villkor uppmanas du som kund att i samband med varje nytt köp granska villkoren, samt att spara en kopia av de aktuella Villkor som gäller vid tiden för just ditt köp.

Datum för senast genomförda ändring av köpevillkor publiceras alltid i slutet av denna sida

Personuppgifter

Haypee behandlar dina personuppgifter i enlighet med ”Haypees Sekretesspolicy”.

Åldersgräns

Personer som är under 18 år får inte beställa på webbplatsen, eftersom tobaksprodukter enbart är avsedda för vuxna personer (18 år eller äldre) och försäljningen är reglerad enligt lag. För att du som kund ska kunna handla på webbplatsen måste du därför kunna verifiera sin identitet och ålder (+18 år) oavsett om du köper tobaksvaror eller andra produkter. Det är inte tillåtet att handla tobaksprodukter åt någon som är under 18 år.

Om Haypee skulle misstänka oegentligheter eller missbruk av vår beställningsfunktion förbehåller vi oss alltid rätten att neka köp. Vid rapport eller misstanke om att en person under 18 år obehörigt försökt att handla på webbplatsen, vid misstänkt beställning i annan persons namn, samt vid misstänkt förekomst av langning eller dylikt, kommer polisanmälan omedelbart att upprättas.

Beställning och Köpeavtal

Genom att du som Kund i samband med beställning godkänner webbplatsens villkor bekräftar du även att du har tagit del av och förbinder dig att följa villkoren i sin helhet.

Köpeavtal ingås så snart Haypee bekräftat din kundbeställning via e-post eller annat sätt. Orderbekräftelsen skickas till den e-postadress du som kund angivit i samband med beställningen. Spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Haypees kundtjänst.

Kunduppgifter

Haypee behandlar dina kunduppgifter i enlighet med ”Haypees Sekretesspolicy”. För att handla på webbplatsen måste du som kund skapa ett personligt användarkonto. Registrering av ditt personliga användarkonto sker i kassan i samband med beställning. Där ombeds du som kund att uppge dina personuppgifter för att verifiera din identitet och din ålder. Vid registrering bekräftar du som kund att de uppgifter som fylls i är fullständiga och korrekta. Eventuella komplikationer i samband med beställning till följd av felaktigt ifyllda uppgifter är därmed kundens ansvar.

Som kund hos Haypee är ditt användarkonto strikt personligt. Du som kund har det fulla ansvaret för att ingen obehörig får tillgång till dina inloggningsuppgifter. Om du som kund misstänker att någon obehörig fått tillgång till dina inloggningsuppgifter ska detta omgående anmälas till Haypee. Samtliga köp som görs med kundens inloggningsuppgifter, samt eventuella rättsliga konsekvenser, är kundens ansvar, om sådan anmälan inte gjorts.

Vid rapport eller misstanke om att kundens användarkonto används för att obehörigt försöka att handla på webbplatsen kommer polisanmälan omedelbart att upprättas. Om Haypee skulle misstänka att du som kund bryter mot villkoren, eller att ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter missbrukas, förbehåller sig Haypee rätten att stänga av kunden ifrån webbplatsen.

Haypee förbehåller sig även rätten att tilldela dig som kund nya inloggningsuppgifter, antingen på kundens begäran eller om Haypee skulle anse det nödvändigt.

Priser och avgifter

Samtliga produktpriser på webbplatsen är angivna i thailändska baht och inkluderar skatter. Priserna inkluderar inte fraktavgifter, vilka anges separat i kassan. Haypee förbehåller sig rätten att korrigera eventuella felaktigheter i prisangivelser i samband med att bekräftelse av din beställning skickas till din e-postadress. Särskilda avgifter kan tillkomma vid val av fakturaupplägg och delbetalning, se ”Betalning”.

Betalning

Som kund på webbplatsen kan du betala för din beställning direkt via banköverföring

Leverans och Transport

Observera att Haypee enbart levererar till adresser i Thailand. Leverans sker med Thailand Post. Varor som finns i lager levereras normalt inom 1–3 vardagar från det att vi har bekräftat din beställning via e-post, se ”Fraktsätt och Leveranstider”. Du som kund kan rapportera eventuell leveransförsening till Haypee kundtjänst tidigast tre vardagar efter skickad orderbekräftelse.

Om Haypee av någon anledning inte kan leverera din beställning inom 30 dagar kommer du som kund att meddelas detta och har då möjlighet att häva köpet, förutsatt att inget annat avtalats, eller att du som kund kan hållas ansvarig för utebliven leverans. Vid händelse av försenad eller hävd leverans är ersättning begränsad till redan erlagd betalning.

Försändelser skickas till närmaste utlämningsställe. När försändelsen finns för uthämtning skickas i regel ett sms med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Undantagsvis kan du som kund få en avisering som meddelar var och när försändelsen ska hämtas ut via e-post, vanlig post, eller telefonsamtal.

Mer leveransinformation för varor och tjänster köpta på webbplatsen hittar du som Kund under länken ”Fraktsätt och Leveranstider” på webbplatsen.

Ångerrätt

Du som kund har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra ditt köp genom att meddela Haypee detta via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen inom 14 dagar från det att du som kund tagit emot den beställda varan (så kallad ångerfrist). Det är därefter din skyldighet som kund att utan dröjsmål och senast 14 dagar efter ditt meddelande till Haypee om att utnyttja ångerrätten skicka varan i retur. Observera att du som kund själv måste betala fraktkostnaden vid utnyttjande av ångerrätten och att utlösta försändelser inte anses uppfylla kraven för utnyttjande av ångerrätten.

Ångerrätten gäller under förutsättning att varan returneras till Haypee i väsentligen oförändrat och obrutet skick. Ångerrätten upphör om du som kund bryter varans försegling. Med försegling avses även förseglad ytterförpackning, såsom tejpad eller limmad kartong. Varan ska därför återsändas med obruten försegling och väl emballerad.

Vid utövande av ångerrätten betalar du som kund alltid kostnaden för returfrakt. Du som kund ansvarar för varans skick från det att du har mottagit varan, inklusive risken för skada under returfrakt, till dess att den mottagits av Haypee.

Reklamation

Reklamationsrätten omfattar enligt gällande konsumentskyddslagstiftning endast varor med ursprungliga fel eller brister och inte sådant som slitage eller passerad hållbarhetsmärkning.

Om en beställd vara väsentligen skulle avvika från köpeavtalet med Haypee, inte motsvara den beskrivning som Haypee lämnat, eller saknas i försändelsen, har du som kund enligt reklamationsrätten möjlighet att göra en reklamation. Du som kund måste i så fall, inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts, generellt betraktat inom två månader, meddela Haypees kundtjänst via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen för att anmäla din reklamation och erhålla en retursedel.

Haypee rekommenderar därför att du som kund alltid kontrollerar mottagna varor noggrant direkt vid mottagandet. Då du som kund själv ansvarar för risken vid returer rekommenderar Haypee att paketera varan för återsändning på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas under transporten. Varan ska, om möjligt, returneras oanvänd och med obruten originalförpackning.

Haypee förbehåller sig rätten att neka reklamation om det kan påvisas att varan inte är felaktig eller att eventuell skada tillfogats varan i hantering av dig som kund. För mottagna returer där felaktig reklamation kan styrkas enligt gällande konsumentskyddslagstiftning och ursprungligt fel på varan inte kan påvisas utgår en avgift om 300 Baht till dig som kund för i ärendet hänförliga kostnader för Haypee, såsom administration, frakt, returfrakt och hantering. Reklamationsrätten gäller som längst i 12 månader.

Reklamerad vara som returnerats och godkänts kompenseras av Haypee. Vid godkänd reklamation av felaktig vara, där du som kund önskar ny ersättningsvara, skickar Haypee ut en ersättningsvara snarast möjligt. Vid återbetalning, om betalning redan erlagts av dig som kund, återbetalar Haypee dig inom 14 dagar från och med det datum Haypee tagit emot varan och godkänt reklamationen. Återbetalning till dig som kund sker via det betalningsalternativ som du som kund valt att använda vid köpet, om inte annat överenskommits eller att något hinder för sådan återbetalning skulle föreligga.

Transportskada ska snarast möjligt, inom fem dagar efter mottagen leverans, anmälas till Haypee via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Haypee rekommenderar därför att du som kund alltid kontrollerar mottagna varor noggrant direkt vid mottagandet.

För snabbast möjliga handläggning av ärende rörande transportskada ber vi dig som kund att behålla produktens emballage för besiktning. Vid eventuell retur måste du som kund kunna styrka ditt köp från webbplatsen genom den orderbekräftelse som skickats till den e-postadress du angett i samband med din beställning.

Beroende på skadans omfattning företas i samband med transportskada ersättningsvara, avhjälpande eller prisavdrag, i samråd med dig som kund. Återköp förekommer endast i undantagsfall. Haypee står för returfrakten vid godkända reklamationer.

Force Majeure

Haypee förbehåller sig rätten att frånsäga sig ansvar och skyldighet att fullgöra köpeavtal om förhinder till följd av en händelse utanför Haypees rimliga kontroll, så som t.ex. ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof, annan extraordinär händelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av sådana omständigheter som här ovan angivits.

Sådana omständigheter befriar Haypee från skyldighet att utge skadeståndsersättning och ger i förlängning över 60 dagar både dig som kund och Haypee rätten att häva köpet med omedelbar verkan.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen och dess innehåll ägs av Greylink Company Limited. All information på webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout, samt information om varor, tjänster och övrigt innehåll får sålunda inte kopieras eller användas utan förekommande skriftligt medgivande från Haypee.

Omdömen

Haypee äger rätt att på webbplatsen, samt i andra kanaler och medier, publicera omdömen om produkter som lämnas av dig som kund. Haypee förbehåller sig även rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.

Giltighet

Skulle kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd finna någon specifik bestämmelse i dessa villkor vara ogiltig eller verkningslös påverkas inte återstående bestämmelsers giltighet.

Tillämplig lag och tvist enligt Haypee policy bör eventuell meningsskiljaktighet med kund främst lösas i samförstånd genom diskussion med Haypees kundtjänst eller giltig representant för Haypee. Haypee åtar sig att i händelse av tvist följa beslut från domstol eller skiljenämnd.

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa villkor tolkas i enlighet med thailändsk lag och bör avgöras av allmän domstol eller skiljenämnd.

Övrigt

Haypee strävar efter att alltid tillhandahålla korrekt information på webbplatsen, men reserverar sig för eventuell slutförsäljning, samt fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, exempelvis eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, felaktiga priser eller felaktig information angående aktuell lagerstatus.

Haypee förbehåller sig rätten att korrigera sådana eventuella fel och att när som helst ändra eller uppdatera befintlig information. Bildinformation ska på webbplatsen uteslutande ses som illustrationer och kan inte garanteras återge.

0
    Du har inte handlat ännu