นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทเกรย์ลิ้งค์ จำกัด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 555 615 4898 (“ต่อไปนี้จะเรียกว่า Haypee เรา/ของเรา”) ใช้กฏระเบียบที่บังคับใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องและป้องกันความเป็นส่วนตัวของท่านในฐานะลูกค้า ( “ลูกค้า”, คุณ/ของคุณ”)   “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้อธิบายว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้กับเราอย่างไร เช่นเมื่อตอนที่คุณเข้ามาสร้างบัญชีหรือซื้อสินค้าจากเว็ปไซต์ เฮย์ปี้ดอทคอม  www.haypee.com (เว็ปไซต์)

โดยการยอมรับ “ข้อกำหนดในการซื้อ” ของเฮย์ปี้ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนบัญชีบนเว็ปไซต์ ท่านยืนยันความยินยอมของท่านให้ เฮย์ปี้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล

เฮย์ปี้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร โปรดติดต่อเราได้ที่ customer@haypee.com

เฮย์ปี้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านในฐานะลูกค้าให้ไว้ มอบให้เรา หรือ ที่รวบรวมบนเว็ปไซต์ผ่านคุกกี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราที่มีต่อท่านในฐานะลูกค้า เช่น การจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่าน การจัดการคำสั่งซื้อของท่านและการให้บริการและสนับสนุนแก่ท่าน ด้านล่างนี้ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เฮย์ปี้ ประมวลผลได้ เช่น วันเกิด ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ การสั่งซื้อ ประวัติการชำระเงิน ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ที่อยู่ไอพี IP address และหมายเลขโทรศัพท์  ในการประมวลผลวันเกิดของท่านโดยตามทางกฎหมาย เฮย์ปี้ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากการจำกัดอายุของผู้ซื้อต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ มีผลบังคับใช้เมื่อขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท เพื่อให้เฮย์ปี้แน่ใจว่าได้จำหน่ายเฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถซื้อของบนเว็ปไซต์เฮย์ปี้ได้ การใช้ข้อพื้นฐานทางกฎหมายเดียวกันก็ถือว่าสมเหตุสมผลสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เพื่อให้การบริหารจัดการและจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณได้รวมถึงการให้บริการ เฮย์ปี้ ยังจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของลูกค้า เช่น รายละเอียดการติดต่อและข้อมูลการชำระเงิน พื้นฐานทางกฎหมายสำหร้บการประมวลผลข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับเราที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขการซื้อที่เฮย์ปี้ ทำกับท่านในฐานลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของท่าน หากไม่ได้ให้ข้อมูลที่ร้องขอนี้แก่เฮย์ปี้ที่มีส่วนจำเป็นเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของท่าน ท่านในฐานะลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อให้เสร็จสำเร็จได้

เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการที่ตรงตามความต้องการของท่านได้รวมทั้งสามารถจัดการเรื่องต่างๆ ของท่านภายใต้กฏหมายปัจจุบัน เฮย์ปี้ จะทำการบันทึกประวัติการสั่งซื้อของคุณซึ่งจักประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่สั่ง ปริมาณ ราคา และวันที่สั่งซื้อ พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ถือว่าสมเหตุสมผลเพื่อให้ เฮย์ปี้ สามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ท่านในฐานะลูกค้า มีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างปลอดภัย และสร้างพื้นฐานสำหรับความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันและปกป้องสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของท่านภายใต้กฏหมายปัจจุบัน ข้อมูลของท่านยังได้รับการประมวลผลเพื่อให้ เฮย์ปี้ ในฐานะบริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฏหมายได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านป้อนข้อมูลในฐานะลูกค้าเมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลบนเว็ปไซต์จะได้รับการประมวลผลตามพื้นฐานทางกฎหมายของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการสร้าง จัดหา และจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่าน ในฐานะลูกค้า ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ “หน้าของฉัน” ได้ตลอดเวลาและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลต่อจากเดิมที่ท่านทิ้งไว้ก่อนหน้าได้

เมื่อท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเฮย์ปี้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านในฐานะลูกค้าให้ไว้ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องการบริหารลูกค้าของท่านพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้ รวมถึงผลประโยชน์โดยชอบกฎหมายของท่านในการจัดการคดีและการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เป็นไปได้

เฮย์ปี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลการติดต่อและประวัติการสั่งซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิจัยการตลาดตามพื้นฐานทางกฎหมายของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราตลอดจนข้อมูลลูกค้าอิเลคทรอนิกส์เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในฐานะผู้ให้บริการได้ทำการให้บริการแก่ท่านในฐานะลูกค้า ด้วยข้อมูลปัจจุบันและการสื่อสารผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง ท่านในฐานะลูกค้าสามารถแจ้งเฮย์ปี้ เป็นการส่วนตัวได้ตลอดเวลาที่ท่านต้องการยกเลิกการใช้ข้อมูลนี้

ข้อมูลลูกค้าจะได้รับการประมวลผลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับเฮย์ปี้เพื่อให้สามารถจัดการคำสั่งซื้อของท่านและให้บริการที่มีคุณภาพแก่ท่านในฐานะลูกค้าเช่นเดียวกับการจัดการเรื่องใดๆ ของลูกค้าตามประมวลกฎหมายในปัจจุบันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 36 เดือน เว้นแต่จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายเพิ่มเติม

เมื่อท่านเป็นลูกค้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ ข้อมูลที่เกี่ยวกับที่อยู่ไอพี IP address ของท่านจะถูกรวบรวมโดยเฮย์ปี้ และบริษัทที่ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้บนเว็ปไซต์ ในรูปแบบของบุคคลที่สามที่รู้จักและเรียกกันว่า     คุกกี้ (ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้)

เฮย์ปี้ ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ไอพี IP address ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านในฐานะลูกค้ามีสิทธิ์ซื้อสินค้าบนเว็ปไซต์ เพื่อป้องกันการบุกรุก เหตุการณ์ และการใช้บริการของเราในทางที่ผิดบนเว็ปไซต์ เพื่อเก็บสถิติผู้เยี่ยมชมบนเว็ปไซต์ เช่นเดียวกับการอัพเดทและปรับปรุงเว็ปไซต์ พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือภาระผูกพันของเฮย์ปี้ และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงการจัดหาเว็ปไซต์ที่ใช้งานได้ดีสำหรับท่านในฐานะลูกค้า

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เฮย์ปี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับพันธมิตรและบริษัทที่ให้บริการไอทีแบบครบวงจร  โซลูชั่นการชำระเงิน และโซลูชั่นการขนส่งสำหรับท่านบนเว็ปไซต์  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เกิดขึ้นในนามของเฮย์ปี้แต่เพียงผู้เดียว และตามคำแนะนำของเราตลอดจนบนพื้นฐานที่มีการใช้มาตรการทางกฎหมายทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการถ่ายโอนและการจัดการอย่างปลอดภัย

เพื่อให้เฮย์ปี้ สามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อท่านในฐานะลูกค้าได้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจถูกแบ่งปันกับพันธมิตรและบริษัทที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นอิสระ เช่น บริษัทขนส่งสินค้าและบริการชำระเงิน พันธมิตรที่ทำงานร่วมกันและบริษัทที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระจึงจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามนโยบายของพวกเขาเอง เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ตาม เฮย์ปี้ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เราสงสัยว่าก่ออาชญากรรมหรือในโอกาสที่เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามข้อกฎหมาย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เฮย์ปี้ ใช้มาตราการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลผ่านทางเว็ปไซต์ และอัปเดตรายละเอียดทางเทคนิคและมาตราการขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อจุดประสงค์นี้ การเข้าถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดถูกจำกัดอย่างเข็มงวด และใช้ SSL (Secure Socket Layer) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งข้อมูลที่ได้รับการป้องกันผ่านทางอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอื่นๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน จึงมีการใช้การเข้ารหัสแบบทางเดียวด้วย

การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกบันทึกโดยเฮย์ปี้ ตราบเท่าที่มีความจำเป็นโดยเจตนาเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันและงานที่ได้รับมอบหมาย ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกบันทึกไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่ต้องมีการประมวลผลตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อให้สามารถจัดทำบังคับใช้ หรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามไม่เกินที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน

การเข้าถึง การอัปเดต และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

เฮย์ปี้ มุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด เราขอแนะนำให้ท่านในฐานะลูกค้าโปรดตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าเป็นข้อมูลล่าสุดและถูกต้องเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าบนเว็ปไซต์ ท่านในฐานะลูกค้าจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานบนเว็ปไซต์และสามารถแก้ไขข้อมูลบางส่วนเหล่านี้ภายใต้บัญชีส่วนตัวของท่าน ตามกฎหมายปัจจุบัน ท่านในฐานะลูกค้ายังมีสิทธ์เฉพาะบางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกรวบรวมไว้

ในฐานะลูกค้าคุณมีสิทธิ์ได้รับการแจ้งจากเฮย์ปี้ ว่าเราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้านใดบ้าง เมื่อมีการร้องขอจากท่านในฐานะลูกค้า เฮย์ปี้ จะให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านในฐานะลูกค้ายังมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไข จำกัด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน ที่เฮย์ปี้ประมวลผล (ยกเว้นการจัดการและตอบสนองต่อข้อกำหนดทางกฎหมายหรือการปฎิบัตตามภาระผูกพันทางกฎหมาย) หรือ ลบออก ยกเว้นกรณีที่เฮย์ปี้ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฏหมายหรือเพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายที่สมเหตุสมผลเพื่อทำการรักษาไว้ซึ่งข้อมูล

ท่านในฐานะลูกค้ามีสิทธิ์คัดค้านการสนับสนุนข้อพื้นฐานทางกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการคัดค้าน เฮย์ปี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ขณะปัจจุบันต่อไป เนื่องจากเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายที่เน้นว่าข้อมูลด้านความเป็นส่วนตัวของท่านมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ท่านในฐานะลูกค้ามีสิทธิ์ภายใต้สถานการณ์บางอย่างและหากเป็นไปได้ในทางเทคนิค ในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ในรูปแบบที่มีโครงสร้างและใช้กันทั่วๆ  สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญาที่ได้รับการประมวลผลโดยอัตโนมัติ ท่านในฐานะลูกค้าสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ในการรับข้อมูลลูกค้าได้ตลอดเวลาผ่านลิงก์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการยกเลิกการลงทะเบียนในอีเมล์ของเฮย์ปี้

ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

เว็ปไซต์ใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กสำหรับจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันของลูกค้า โดยจะจดจำข้อมูลที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของท่านซึ่งสามารถเรียกดูได้ในภายหลัง เพื่อให้ท่านในฐานะลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้งานที่รวดเร็วและดียิ่งขึ้นในการเยี่ยมชมครั้งต่อไป คุกกี้ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์มักมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านในฐานะลูกค้าจึงจะสามารถใช้งานเว็ปไซต์ได้ คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมซึ่งท่านในฐานะลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์เป็นครั้งแรก

โดยทั่วไปคุกกี้จะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ คุกกี้ถาวรซึ่งจะคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านตามระยะเวลาที่กำหนด และคุกกี้เซสชันซึ่งจะถูกเก็บชั่วคราวในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที่ท่านในฐานะลูกค้าอยู่บนเว็ปไซต์ คุกกี้เซสชันจะหายไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราวเซอร์

คุกกี้ที่มีความสำคัญเพื่อให้ท่านในฐานะลูกค้าสามารถเข้าถึงเว็ปไซต์ได้ ซึ่งเรียกว่าคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เปิดใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานและการตั้งค่าบนเว็ปไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น การเปิดใช้งานการนำทางระหว่างหน้าและฟังก์ชั่นต่างๆสำหร้บตะกร้าสินค้าและการสั่งซื้อ

0
    กลับไปที่ร้านค้า